Επιλεγμένα Επιστημονικά Προγράμματα

Ανταγωνιστικά έργα

Ευρωπαϊκά

 • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II – Εξωτερικά Σύνορα (Β’ ΚΠΣ),
  Τίτλος: Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης με αντικείμενο την βαλκανική χλωρίδα.
  Διάρκεια: 1996 – 2001.
 • Χρηματοδότηση: GEN RES 2005 018 – CROCUSBANK
  Τίτλος: Genetic resources of Saffron and allies (Crocus spp.).
  Διάρκεια: 2008-2010.
  http://www.crocusbank.org/
 • Χρηματοδότηση: Horizon 2020 (project number 710780)
  Τίτλος: Big Picnic:Big Questions – engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security.
  Διάρκεια: 2016-2019.

 

Εθνικά

 • Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΒΕ «Ανταγωνιστικότητα», Πρόγραμμα ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας
  Τίτλος: Ανάπτυξη πιλοτικού σχήματος παραγωγής και εμπορική αξιοποίηση στην αρχιτεκτονική τοπίου και την βιομηχανία καλλυντικών τριών αυτοφυών αρωματικών-φαρμακευτικών ειδών.
  Διάρκεια: 2006-2008.

 

Έργα κατά ανάθεση

 

Εθνικά

 • Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
  Τίτλος: Ε1: Διατήρηση και αξιοποίηση της Βαλκανικής Χλωρίδας, Ε2: Δράσεις ανάδειξης της πολυλειτουργικότητας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.
  Διάρκεια: 2002-2010.
 • Χρηματοδότηση: Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου
  Τίτλος: Ερευνητική-επιδεικτική καλλιέργεια των ειδών Πρώτεα στην περιοχή Λασιθίου.
  Διάρκεια: 2002-2006.
 • Χρηματοδότηση: Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.
  Τίτλος: Επισήμανση – συλλογή-παραγωγή αυτοφυούς φυτικού υλικού του Αιγαίου.
  Διάρκεια: 2007-2010.
 • Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας.
  Τίτλος: Επισήμανση – Συλλογή – Αναπαραγωγή και Ταυτοποίηση για την προσαρμογή πιλοτικής καλλιέργειας στο Νομό Φλώρινας επιλεγμένων βιοτύπων αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας.
  Διάρκεια: 2008-2010.
 • Χρηματοδότηση: Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου και Δήμου Ιωνίας.
  Τίτλος: Εργασίες συντήρησης και καλλιέργειας φυτικού υλικού του Βοτανικού Κήπου του Αιγαίου.
  Διάρκεια: 2010 (5 μήνες).
 • Χρηματοδότηση: Δήμος Χίου.
  Τίτλος: Προμήθεια αυτοφυούς φυτικού υλικού για τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου.
  Διάρκεια: 2012 (2 μήνες).
 • Χρηματοδότηση: Δήμος Χίου.
  Τίτλος: Επισήμανση, πληροφόρηση και δημιουργία θεματικών ενοτήτων στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου.
  Διάρκεια: 2012 (5 μήνες).
 • Χρηματοδότηση: Δήμος Κιλκίς.
  Τίτλος: Συντήρηση Φυτικού Υλικού και Λειτουργία του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.
  Διάρκεια: 2013-2014 (9 μήνες).
 • Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
  Τίτλος: Δημιουργία Βοτανικού Κήπου Κυκλάδων στη Σύρο.
  Διάρκεια: 2014-2015.
 • Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο.
  Τίτλος: Mελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης.
  Διάρκεια: 2014-2015.
 • Χρηματοδότηση: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
  Τίτλος: Συλλογή, διερεύνηση αναπαραγωγής και διατήρηση ενός τοπικού ενδημικού είδους του Ν. Κυκλάδων.
  Διάρκεια: 2014-2016.
 • Χρηματοδότηση: Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ.
  Τίτλος: Ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας (σνακ) με την ενσωμάτωση διαφόρων αρωματικών φυτών κατάλληλα για συνοδευτικά κρασιών.
  Διάρκεια: 2015-2016.
 • Χρηματοδότηση: Messinian Hub – Herbal products & more P.C.
  Τίτλος: In vitro αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της ελληνικής χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού.
  Διάρκεια: 2016-2017 (6 μήνες).