Παρουσίαση Φυτών

Ο χώρος του Κήπου των Αισθήσεων, έκτασης 10 στρεμμάτων (1 ha). Οριοθετείται από την υπόλοιπη περιοχή με ξύλινο φράκτη, διαθέτει δύο κύριες εισόδους, χώρο στάθμευσης 30 οχημάτων, διώροφο κτήριο πληροφόρησης ~400 m2 και ειδικά διαμορφωμένους χώρους φυτεύσεων με αναβαθμίδες και πρανή, τα οποία αρδεύονται. Επιπρόσθετα, ο χώρος του Κήπου των Αισθήσεων, χρησιμοποιώντας ως ερέθισμα γνωστά φυτά στον άνθρωπο ή φυτά συνδεδεμένα με την παράδοση, λειτουργεί ως «Πύλη Εισόδου» προς τον δεύτερο εκθεσιακό χώρο – το Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.

Τα διαφορετικά είδη φυτών που εμφανίζονται στον Κήπο των Αισθήσεων συνιστούν ένα ζωντανό μουσειακό έκθεμα και οργανώθηκαν σε διαφορετικές θεματικές ενότητες ανάλογα με τη χρήση τους από τον άνθρωπο με παραδοσιακό τρόπο ή μέσα από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας. Η χωροδιάταξη των ενοτήτων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και αισθητικές λειτουργίες. Οι φυτικοί οργανισμοί που παρουσιάζονται στις θεματικές ενότητες έχουν συλλεχθεί από το φυσικό τους περιβάλλον ως αυτοφυή μεμονωμένα άτομα και έχουν αναπαραχθεί στις ειδικές εγκαταστάσεις του ΕΠΑΑΑΕ.

Οι ενότητες που μπορεί να δει ο επισκέπτης είναι:
1. Καλλωπιστικά παρτέρια
2. Αρωματικά φυτά της οικογένειας Labiatae (Χειλανθή)
3. Πολυετή ποώδη
4. Αρωματικά φυτά διαφόρων οικογενειών
5. Υγρόφιλα φυτά
6. Καταρράκτης- Τεχνητή λίμνη
7. Βολβώδη
8. Πετρόκηπος
9. Βραχόκηπος
10. Κέντρο Πληροφόρησης
11. Εκπαιδευτικός ποόκηπος
12. Οσμές και μορφές του «θυμαριού»
13. Οπωρώνας
14. Ποιο είναι το «φασκόμηλο»
15. Φαρμακευτικός κήπος (Hortus officinarum)
16. Είναι τα φυτά «αθώα»;
17. Άστο να γίνει («Laissez faire»)
18. Αργυρόχρωμος κήπος
19. Παραθαλάσσιος κήπος
20. Λευκοί Κρίνοι (Κρίνοι της Παναγιάς)