Παρουσίαση Φυτών

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) συνδέεται με τον Κήπο των Αισθήσεων μέσω δύο κεντρικών μονοπατιών περιήγησης αλλά και με ασφαλτοστρωμένο δρόμο για πρόσβαση οχημάτων. Τα διαφορετικά είδη φυτών που παρουσιάζονται στο ΒΒΚΚ συνιστούν ένα ζωντανό μουσειακό έκθεμα και οργανώθηκαν σε διαφορετικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις οικολογικές προτιμήσεις και την παρουσία των φυτών στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα φυτά οργανώθηκαν σε ποικίλες θεματικές ενότητες που εξυπηρετούν επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι ενότητες που μπορεί να δει ο επισκέπτης είναι:
1. Η Οδός της Γνώσης
2. Το μονοπάτι της βιοποικιλότητας
3. Το κιόσκι των μελετών πεδίου
4. Λόφος με τα σημαντικά φυτά (ελληνικά ενδημικά, βαλκανικά ενδημικά και σημαντικά είδη του Δικτύου Φύση 2000)
5. Φυτά υψηλών βουνών, (Υπ-) Αλπικά είδη φυτών
6. Υδροχαρή φυτά
7. Frutisetum
8. Arboretum
9. Λιβαδική βιοποικιλότητα