ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων- Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων:  Νέο έργο με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων- Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων: Νέο έργο με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ.

Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της χλωρίδας της διασυνοριακής περιοχής που έχει χαρακτηριστεί πρώτης προτεραιότητας έγινε με την έγκριση της πράξης με ακρωνύμιο “CONSE-PP” στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020». Το Ινστιτούτο (Εργαστήριο προστασίας και αξιοποίησης αυτοφυών και…

περισσότερα

Εργαστήριο συν-δημιουργίας

Στις 10 Απριλίου 2017, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 18 εκπρόσωποι από τομείς σχετικούς με τη διατροφή, συμμετείχαν σε εργαστήριο συν-δημιουργίας που είχε ως θέμα την επισιτιστική ασφάλεια και τα ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ΑΦΦ). Συμμετείχε ο…

περισσότερα