Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επισκέψεις Μαθητών

Tόσο στους χώρους του ΚΠΕ όσο και του ΒΒΚΚ υλοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται και προσαρμόζονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική αγωγή, Α’θμια, Β’θμια και Γ’θμια εκπαίδευση).

Σκοπός των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η έγκυρη και άρτια πληροφόρηση σχετικά με τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων μέσα από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με την αειφορική αξιοποίηση των ειδών της ελληνικής χλωρίδας.

 

Οι στόχοι κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να:

  • εμπνεύσει τους μαθητές να μελετήσουν και να χαρούν τη Φύση,
  • εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες μάθησης σχετικής με τη βιοποικιλότητα και την αειφορία της, σε διερευνητικές και βιωματικές δραστηριότητες,
  • εξυπηρετήσει τα διαθεματικά / διεπιστημονικά σχέδια εργασίας (project) που εκπονούνται στα σχολεία,
  • καλύψει τις διαφορετικέςηλικίες, ικανότητεςκαι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

Ακολουθήστε μας