Επικοινωνία

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 471 613,
εσωτ. (0) 220  ή (0) 121

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα
Γενική Διέυθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
Τ.Θ. 60458, T.K. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Fax+30 2310 473 024 / 478 907