Αποστολές Συλλογής

Από το 2000, πραγματοποιούνται βοτανικές αποστολές συλλογής με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και τεχνικών του ΕΠΑΑΑΕ, με σκοπό τον εντοπισμό των φυτών-στόχων στο φυσικό περιβάλλον και τη συλλογή ζωντανού υλικού (σπέρματα, βολβοί, μοσχεύματα ή και ολόκληρα φυτά).

Η συλλογή των ειδών της ελληνικής χλωρίδας (από επιλεγμένες φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας) υλοποιείται κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι αποστολές υποστηρίζονται από βιβλιογραφική έρευνα η οποία αφορά συγκέντρωση, αποδελτιοποίηση και μελέτη της υπάρχουσας γνώσης από συγγράμματα που αφορούν στην ελληνική χλωρίδα.

Για τον εντοπισμό των φυτών στο φυσικό τους περιβάλλον είναι σημαντικές κάποιες βασικές πληροφορίες που αφορούν στην/στους (α) μορφολογική περιγραφή των διαφορετικών ειδών και υποειδών, (β) περιοχή και τις ακριβείς θέσεις εξάπλωσής τους, (γ) διαφορετικούς βιοτόπους όπου συνατώνται και τα ειδικά ενδιαιτήματα όπου αυτοφύονται, το υψομετρικό εύρος και υποστρώματα στα οποία απαντούν, (δ) περίοδο ανθοφορίας και καρποφορίας τους.

Τα τελευταία χρόνια το ΕΠΑΑΑΕ  και ο ΒΒΚΚ έχουν προσανατολιστεί στη συλλογή: (α) Σημαντικών Φυτικών Ειδών (ΣΦΕ) της Ελλάδας (τοπικά ελληνικά ενδημικά, ελληνικά ενδημικά, τοπικά βαλκανικά ενδημικά, βαλκανικά υπενδημικά, φυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως σπάνια, κινδυνεύοντα, τρωτά ή προστατευόμενα από Εθνικές ή Διεθνείς Συμβάσεις), και (β) ειδών της ελληνικής χλωρίδας με πιθανή καλλωπιστική αξία ή/και αρωματικές, φαρμακευτικές, μελισσοκομικές ιδιότητες.