Προγράμματα Εκπαίδευσης

Σεμινάρια

προγράμματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης

Στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών οργανώνονται προγράμματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης τα οποία απευθύνονται σε διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες (π.χ. γεωπόνων, τεχνολόγων, φυτωριούχων, παραγωγών, πολιτών κ.ά.). Οι συμμετέχοντες καταρτίζονται μέσω βιωματικών-διερευνητικών μεθόδων σε θέματα σχετικά με την Διατήρηση-Προστασία και Αξιοποίηση των ειδών της ελληνικής χλωρίδας και ευαισθητοποιούνται για την βιοποικιλότητα και την αειφορία.

Τα προγράμματα μπορούν να έχουν διάρκεια:

  • μίας ημέρας (4-5 ωρών) θεωρητικών διαλέξεων ή μόνο πρακτικής άσκησης σε συγκεκριμένη θεματολογία που αφορά τη διατήρηση (πχ μέθοδοι αναπαραγωγής-μεταφυτεύσεις) ή την αξιοποίηση (πχ Ανθοδετική και δημιουργία συνθέσεων, απόσταξη με βιοτεχνικό αποστακτήρα, ροφήματα, προϊόντα μεταποίησης ΑΦΦ) ειδών της ελληνικής χλωρίδας.
  • Τεσσάρων (4) ημερών (20 ωρών) με συνδυασμό θεωρητικών διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων με θέματα που αφορούν τα παρακάτω:
    • Χλωριδικός πλούτος της Ελλάδας: ιδέες και μέθοδοι για αειφορικές καλλιέργειες,
    • Πολλαπλασιασμός, καλλιέργεια και μεταποίηση Ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών,
    • Χρήσεις αυτοφυών φυτών στην καθημερινότητα: έμπνευση από τον χλωριδικό πλούτο της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΒΒΚΚ και στη σελίδα μας στο facebook.

Για επιπλέον διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη παρακάτω φόρμα  και στο τηλέφωνο 2310 471 613 εσωτ. (0) 220.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

Ακολουθήστε μας
1469586572_facebook_square_black
1469586548_linkedin_square_black
tripadvisor_square_black
1469586532_twitter_square_black